Ja, når man la­eg­ger tin­ge­ne sam­men

BT - - NYHEDER -

LOLA JEN­SEN

vink­ler i det her, men jeg hø­rer f.eks. fra hånd­va­er­ks­me­stre, at nog­le la­er­lin­ge først skal op­dra­ges til al­min­de­lig pligt og til at kom­me til ti­den. Jeg har og­så li­ge hørt, at den stør­ste grup­pe, der ringer 112 uden grund, er de un­ge. Al­le de små b rikk er gør jo, at det kan bli­ve en trus­sel mod vel­fa­erds­sam­fun­det.

DER ER MAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.