Ef­ter­søgt: Har du set den­ne mand?

BT - - NYHEDER -

I hå­bet om at opkla­re et drab i Cen­ter Sand­holm be­der po­li­ti­et nu of­fent­lig­he­den om hja­elp til at fin­de den ef­ter­søg­te og mista­enk­te 34-åri­ge Has­san Ha­mid Mo­ha­mad fra Irak.

Han må­ler 170 cm og er spin­kel af byg­ning. Hans hår er sort, ører­ne ud­ståen­de, og beg­ge hans ar­me er pry­det af ta­to­ve­rin­ger: den høj­re af et kra­nie, den venstre af en lø­ve.

»Ser man Has­san Ha­mid Mo­ha­mad, skal man ik­ke selv for­sø­ge at kon­tak­te el­ler til­ba­ge­hol­de ham, men kon­tak­te po­li­ti­et,« ly­der op­for­drin­gen.

Sa­gen hand­ler om dra­bet på en 47-årig so­ma­lisk mand, som søn­dag blev fun­det død på sit va­e­rel­se i lej­ren. Han var ble­vet stuk­ket ad­skil­li­ge gan­ge med kniv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.