Af­lø­ser for Ban Ki-moon?

BT - - NYHEDER -

Antó­nio Gu­ter­res er ’klar fa­vo­rit’ ef­ter sjet­te af­stem­ning i FNs Sik­ker­heds­råd om, hvem der skal ef­ter­føl­ge Ban Ki-moon som FNs na­e­ste ge­ne­ral­se­kre­ta­er. Det si­ger Ruslands FN-am­bas­sa­dør, Vi­ta­lij Tjur­kin, iføl­ge AFP og Tass.

Han til­fø­jer, at Sik­ker­heds­rå­det hol­der en for­mel af­stem­ning om Gu­ter­res i dag kl. 10 lo­kal tid (kl. 16 dansk tid).

Tjur­kin si­ger og­så, at det er us­and­syn­ligt, at no­gen vil ned­la­eg­ge ve­to mod be­slut­nin­gen om at pe­ge på den 67-åri­ge Gu­ter­res.

Ved den hem­me­li­ge af­stem­ning i Sik­ker­heds­rå­det i går var der in­gen stem­mer imod den tid­li­ge­re po­rtu­gi­si­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, si­ger diplo­ma­ter til Reu­ters.

Han har la­en­ge va­e­ret an­set som fa­vo­rit til at ef­ter­føl­ge Ban Ki-moon.

Sik­ker­heds­rå­det skal ved­ta­ge en re­so­lu­tion bag luk­ke­de dø­re, in­den Gu­ter­res for­melt kan pra­e­sen­te­res for FNs Ge­ne­ral­for­sam­ling som rå­dets fo­re­truk­ne kan­di­dat.

Der­på skal samt­li­ge FNs 193 med­lem­slan­de stem­me om spørgs­må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.