Klap­per for Aal­borg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TA­ET TOPOP­GØR Det er tid­ligt at ta­le om et topop­gør ef­ter fi­re spil­ler­un­der. Det var imid­ler­tid, hvad der var på me­nu­en i fem­te run­de i 888 Li­ga­en, da hånd­bold­her­rer­ne fra Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg (BSV) og Aal­borg Hånd­bold kryd­se­de klin­ger.

Det ta­et­te op­gør blev af­gjort i de sid­ste se­kun­der, da To­bi­as El­le­ba­ek sør­ge­de for Aal­borg-sejr på 25-24.

Der­med top­per Aal­borg li­ga­en med 10 po­int ef­ter sej­re i fem kam­pe i tra­ek, mens BSV tab­te sa­e­so­nens før­ste liga­kamp og smed de før­ste po­int.

Beg­ge mand­ska­ber hav­de før kampen lut­ter sej­re i sa­e­so­nens før­ste fi­re kam­pe, og der var der­for lagt op til et li­ge op­gør.

Der var sco­ret li­ge man­ge mål hos de to hold, som før op­gø­ret var no­te­ret for 114 mål, mens Aal­borg hav­de luk­ket fa­er­re mål ind. Li­ge ved pau­sen De før­ste 30 mi­nut­ter end­te da og­så li­ge, da hol­de­ne gik til pau­se med stil­lin­gen 13-13.

Rasmus Jen­sen brag­te hjem­me­hol­det for­an 8-5 ef­ter lidt over et kvar­ters spil, og det blev og­så til en 10-8-fø­ring un­der­vejs.

Ind­led­nin­gen på an­den halv­leg blev og­så ta­et, og Ni­ko­laj Mar­kus­sen bra­ge­de BSV på 15-14 ef­ter 36 mi­nut­ter. Ja­evn­byr­dig­he­den i beg­ge en­der blev il­lu­stre­ret af en scor­ings­pau­se i kampen på fem mi­nut­ter, før Aal­borg ud­lig­ne­de til 15-15 på et straf­fe­kast.

De to klub­bers de­fen­si­ve ar­bej­de var i fo­kus, og blot 3-3 lød an­den halv­legs stil­ling på ef­ter et kvar­ter.

Ja­evn­byr­dig­he­den fort­sat­te, da Bu­ster Juul bag om ryg­gen ud­lig­ne­de til 19-19 for ga­ester­ne. Fi­re mål i tra­ek Med syv mi­nut­ter til­ba­ge brag­te Allan Dam­gaard BSV for­an med to mål, og det lig­ne­de no­get for hjem­me­hol­det, da Se­ba­sti­an Sku­be øge­de til 23-20.

Bu­ster Juul re­du­ce­re­de for ga­ester­ne, Ni­ko­laj Mar­kus­sen bra­end­te for hjem­me­hol­det, og San­der Sa­go­sen holdt Aal­borg in­de i op­gø­ret med scor­in­gen til 22-23.

Bu­ster Juul ud­lig­ne­de, og da Si­mon Hald Jen­sen score­de Aal­borgs fjer­de mål i tra­ek, var ga­ester­ne plud­se­lig i front med to mi­nut­ter til­ba­ge.

Allan Dam­gaard ud­lig­ne­de til 2424, men To­bi­as El­le­ba­ek sik­re­de Aal­borg sej­ren få se­kun­der før slut­fløjt. Ny KIF-skuf­fel­se Der var to kam­pe me­re i 888 Li­ga­en i af­tes, og de end­te og­så med ude­sej­re.

Team Tvis Holste­bro vandt i Ran­ders med 31-26, mens KIF Kol­ding Kø­ben­havn at­ter skuf­fe­de ved hjem­me at tab­te med 27-30 til Skjern. Hjem­me­hol­det var el­lers ved at ska­be spa­en­ding til sidst, men tab­te pu­sten i de af­gø­ren­de mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.