Dan­sker-kiks ko­ste­de dyrt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHAM­PIONS LE­AGUE-GYSER I en ner­vepi­r­ren­de og in­tens af­slut­ning på Cham­pions Le­agu­e­stormø­det mel­lem Flens­burgHan­dewitt og Bar­ce­lo­na blev det et dansk koks, der af­gjor­de af­fa­e­ren. Med 10 se­kun­der igen – ved stil­lin­gen 27-28 – hav­de hjem­me­hol­det, Flens­burg, bol­den og der­med chan­cen for at hen­te et po­int. Men i et fa­ta­lt øje­blik fik va­er­ter­nes dan­ske play­ma­ker, Tho­mas Mo­gen­sen, smidt bol­den hen til en mod­spil­ler i ste­det for en med­spil­ler. Og så var sej­ren Bar­ce­lo­nas. Egent­lig fortjent nok for spa­ni­er­ne hav­de he­le kampen igen­nem va­e­ret et lil­le skridt for­an hjem­me­hol­det.

Der var mas­ser af dan­ske­re i ak­tion i stor­kam­pen. Hos hjem­me­hol­det score­de An­ders Eg­gert fem gan­ge, mens Las­se Svan, Tho­mas Mo­gen­sen og Hen­rik Toft Han­sen al­le blev no­te­ret for tre scor­in­ger. Mas­ser af spil­le­tid Hos Bar­ce­lo­na fik Las­se An­der­s­son, der i som­mer skif­te­de til den span­ske stor­klub fra KIF Kol­ding Kø­ben­havn, mas­ser af spil­le­tid i an­gre­bet, og han net­te­de tre gan­ge. Jes­per Nød­des­bo så kampen fra ba­en­ken.

Bar­ce­lo­na har ef­ter tre kam­pe mak­si­mum­po­int i grup­pen, der og­så ta­el­ler de dan­ske me­stre Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg. Flens­burg-Han­dewitt er på tred­je­plad­sen med tre po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.