DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Trods stor­form og mål mod Bar­ce­lo­na i we­e­ken­den er der ik­ke ud­sigt til, at Pio­ne Si­sto star­ter in­de i bra­get mod Po­len på lør­dag.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, som har od­ds på, hvem der star­ter in­de i den vig­ti­ge kamp.

Her får man od­ds 3,20 på, at Pio­ne Si­sto får klemt sig ind blandt de 11 star­ten­de, mens kon­kur­ren­ter­ne, Vik­tor Fi­s­cher og Nicolai Jør­gen­sen, er helt ne­de i 1,15 og 1,05.

»Der er in­gen tvivl om, at Si­sto på sigt vil kun­ne etab­le­re sig på lands­hol­det. Men til Po­len-kampen er han i kon­kur­ren­ce med folk som Vik­tor Fi­s­cher og Yus­suf Poul­sen. Fi­s­cher le­ve­re­de des­u­den en sta­erk pra­e­sta­tion i land­skam­pen mod Ar­me­ni­en. Vi tror, Ha­rei­de vil hol­de Si­sto på ba­en­ken i en mu­lig jo­ker­rol­le,« si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef, Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.