1 , 7 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lie­ch­tenste­in le­ve­re­de for år til­ba­ge af og til en stor over­ra­skel­se, men de ti­der vir­ker til at va­e­re for­bi. Som vi selv så, har hol­det li­ge nu et me­get lavt ni­veau, og man har så­le­des tabt de se­ne­ste tre kam­pe med sam­let 0-17. Nu pas­ser rol­len som stor­fa­vo­rit som så­dan ik­ke Al­ba­ni­en fan­ta­stisk, men de er sta­er­ke de­fen­sivt og da Lie­ch­tenste­in mod­sat ser helt va­er­ge­lø­se ud of­fen­sivt, er det sva­ert at se dem sco­re. Hol­der den te­se, skal al­ba­ner­ne blot sco­re to gan­ge for at få va­ed­demå­let hjem, og det bør og­så va­e­re mu­ligt mod mand­ska­bet fra Lie­ch­tenste­in.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.