3,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv om od­dset er la­ve­re end nor­malt på kryd­set, vir­ker det sta­dig for­nuf­tigt at spil­le på. Spa­ni­en vir­ker til at ha­ve få­et ny ener­gi ef­ter tra­e­ner­skif­tet, men det­te er den før­ste al­vor­li­ge prø­vel­se, og in­gen tvivl om, at Spa­ni­en le­ver fint med uaf­gjort i den sva­e­re­ste kamp i grup­pen og na­e­rer stor respekt for Ita­li­en ef­ter EM-mø­det, hvor ita­li­e­ner­ne vandt. Va­er­ter­ne må dog und­va­e­re ka­ran­ta­e­ne­ram­te Gi­o­r­gio Chiel­li­ni, hvil­ket er et klart tab, og spe­ci­elt ita­li­e­ne­re er eks­per­ter i at spil­le et brug­bart re­sul­tat hjem, hvil­ket uaf­gjort og­så vil va­e­re for ita­li­e­ner­ne.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.