1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bal­kan-brag af de helt sto­re, som na­ep­pe bli­ver må­l­rigt. Det er Ko­so­vos før­ste be­ty­den­de kamp for­an eg­ne fans no­gen­sin­de, og der­for kan man va­e­re sik­ker på en de­ter­mi­ne­ret ind­sats fra start til slut mod kro­a­ter­ne. Kampen spil­les i al­ban­ske Sk­hodër, men med klar over­va­egt af Ko­so­vo-fans. Ga­ester­ne har på pa­pi­ret et no­get bed­re hold, men de mang­ler nøg­le­spil­le­re som Luka Mod­ric og Ivan Raki­tic, og uden dem kan man godt få sva­ert ved at åb­ne en mod­stan­der, som trods for­del af hjem­me­ba­ne for­ven­tes at kom­me de­fen­sivt til kampen.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.