UDRANGERET

Jo­ey Bar­ton er un­der mi­stan­ke for at ha­ve spil­let pen­ge på 44 fod­bold­kam­pe En hånd­fuld af Bar­tons skan­da­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HAM IGEN Glem Bendtner og Ma­rio Ba­lo­tel­li! En­gel­ske Jo­ey Bar­ton er fod­bol­dens ube­strid­te ’bad boy’. Det sa­et­ter Glas­gow Ran­ger­s­midt­ba­ne­spil­le­rens se­ne­ste skan­da­le end­nu en fed streg un­der.

Det skot­ske fod­bold­for­bund (SFA) sig­te­de i går Bar­ton for at ha­ve spil­let på 44 fod­bold­kam­pe fra 1. juli til 15. sep­tem­ber i den­ne sa­e­son.

SFA har en streng po­li­tik, der for­by­der spil­ler­ne at spil­le på fod­bold­kam­pe – bå­de dem, de selv er in­vol­ve­re­de i, og an­dre.

Iføl­ge den bri­ti­ske avis Lon­don Eve­ning Stan­dard skal den 34-åri­ge Jo­ey Bar­ton blandt an­det ha­ve spil­let på ri­va­ler­ne Cel­tic til at ta­be stort i før­ste run­de af Cham­pions Le­ague til FC Bar­ce­lo­na. Cel­tic end­te med at ta­be kampen 0-7. Det­te er den ene­ste af kam­pe­ne, der har re­la­tion til skotsk fod­bold.

Jo­ey Bar­ton har ind­til 12. ok­to­ber til at sva­re på ankla­ger­ne, og SFA vil star­te en hø­ring om sa­gen 27. ok­to­ber. Hvis 34-åri­ge Jo­ey Bar­ton en­der med at bli­ve er­kla­e­ret skyl­dig, ri­si­ke­rer han en la­en­ge­re ka­ran­ta­e­ne. I maj i år blev Par­ti­ck Thi­st­le-midt­ba­ne­spil­le­ren Ste­ven Law­less idømt en seks må­ne­ders ude­luk­kel­se fra al fod­bold, ef­ter han blev er­kendt skyl­dig i at spil­le på i alt 513 kam­pe. Af­so­ner ka­ran­ta­e­ne I øje­blik­ket er Bar­ton i gang med at af­so­ne en ka­ran­ta­e­ne på tre uger, som Ran­ger­s­ch­eftra­e­ner Mark War­bur-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.