Pri­sen for at va­el­te Løk­ke

BT - - NYHEDER -

Med re­ge­rin­gens ud­spil om­kring bo­ligskat­ten er pri­sen for at va­el­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen ste­get be­ty­de­ligt. Det, der er på spil for de par­ti­er, der dag­ligt ras­ler med sab­ler­ne, er ik­ke la­en­ge­re kun ge­dig­ne skat­te­let­tel­ser, en stram­me­re ud­la­en­din­gepo­li­tik og til­tra­engt va­ekst­pak­ke, og hvad der el­lers lig­ger i hel­heds­pla­nen af bor­ger­ligt ker­ne­gods. Nu er der og­så et skat­te­stop for bo­li­ge­je­re. Let­tel­sen kan for­vand­les til skuf­fel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.