Brø­let

BT - - NYHEDER -

Dan­ne­brog

Skal vi ik­ke ba­re bli­ve eni­ge om, at Dan­ne­brog er al­le dan­ske­res. In­gen kan ta­ge pa­tent på det, al­le har ret til at be­nyt­te det. Om det så ha­en­ger i Fol­ke­tin­get el­ler va­jer i ha­ven.

Luft­tryk

Alt­så, ik­ke så sva­ert at ma­er­ke kul­dens an­komst. At den så skyl­des en re­kord i hek­to­pa­scal som ud­tryk for det hø­je­ste luft­tryk over lan­det si­den 1877, kun­ne vi ik­ke vi­de. Men koldt er det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.