Taj Ma­hal skal ha­ve mud­der­ma­ske

BT - - NYHEDER -

• Ho­ved­byg­nin­gen på In­di­ens stør­ste turi­stat­trak­tion Taj Ma­hal vil na­e­ste år bli­ve da­ek­ket af stil­lad­ser og af­da­ek­ning. Pga. smog er turi­stat­trak­tio­nens mar­mor­mu­re gen­nem åre­ne gul­net, og nu skal der gø­res rent.

Iføl­ge Ti­mes of In­dia vil stil­lad­ser­ne da­ek­ke Taj Ma­hal i om­kring seks må­ne­der, mens man med en form for mud­der­te­ra­pi får uren­he­der­ne ud af mar­mor­ste­ne­ne.

Ste­ne­ne smø­res ind i stam­pet jord, der får lov til at tør­re og va­e­re på i en la­en­ge­re pe­ri­o­de. Der­ef­ter fjer­nes det med blø­de bør­ster og destil­le­ret vand. Taj Ma­hal blev byg­get mel­lem 1632 og 1653.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.