Ni dømt for sten- og ae­ble­kast mod po­li­ti

BT - - NYHEDER -

Fli­ser, då­ser, sten og ae­b­ler blev ad fle­re om­gan­ge ka­stet mod po­li­ti­be­tjen­te, da de i novem­ber 2013 var i ak­tion på Chri­sti­a­nia. I går blev ni per­so­ner ved Kø­ben­havns By­ret dømt for den vol­de­li­ge mod­ta­gel­se og for tru­en­de til­råb mod po­li­ti­et.

De straf­fes med fa­engsel fra tre må­ne­der til et år og tre må­ne­der. Fle­re af dom­me­ne er dog del­vist be­tin­ge­de. Stenka­ster­ne er mel­lem 24 og 51 år og ta­el­ler ot­te ma­end og en kvin­de. En har mod­ta­get sin dom. De øv­ri­ge har bedt om be­ta­enk­nings­tid, før de be­slut­ter, om de evt. vil an­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.