Da­nish Crown kal­der hak­ket svi­ne­kød re­tur

BT - - NYHEDER -

Slag­te­ri­kon­cer­nen Da­nish Crown til­ba­ge­kal­der fle­re pak­ker hak­ket svi­ne­kød. Det sker, for­di der er fun­det små styk­ker blødt, blåt plast med en me­tal­bag­si­de i en pak­ke med pak­ke­da­to­en 4. ok­to­ber i år.

Kø­det, der til­ba­ge­kal­des, er solgt i Me­ny-, Spar-, Min Køb­man­dog Kiwi-bu­tik­ker. Det dre­jer sig om pak­ker på om­kring et ki­lo hak­ket svi­ne­kød med et fedtind­hold på mel­lem 7 og 12 pro­cent fedt. Alt det til­ba­ge­kald­te kød har sid­ste an­ven­del­ses­da­to 13. ok­to­ber i år.

Fø­de­va­re­sty­rel­sen rå­der for­bru­ge­re, der har købt det på­ga­el­den­de kød, til at smi­de det ud el­ler le­ve­re det til­ba­ge til bu­tik­ker­ne, hvor det er købt.

Ind­hol­det af pla­stik i kø­det gør det ueg­net at ind­ta­ge, skri­ver Fø­de­va­re­sty­rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.