225 mio.

BT - - TV/RADIO -

ven­ner på en dej­lig rej­se,« forta­el­ler Har­ry Aa­mann, der og­så op­ly­ser vin­der­ne om skat­te­reg­ler­ne for ga­ver.

»Man­ge vil og­så sikre sig, at de kan le­ve sorg­løst re­sten af de­res da­ge. Va­el­ger de ba­re at sa­et­te pen­ge­ne ind på en kon­to, vil de med en rente på én-to pro­cent få om­kring 11 mio. år­ligt i af­kast. Så ver­den ligger jo åben,« ly­der det fra den øko­no­mi­ske rå­d­gi­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.