Eng­le & da­e­mo­ner

BT - - TV-GUIDE -

Pa­ven er død, og kon­kla­vet er kaldt sam­men. Fi­re kan­di­da­ter bli­ver valgt, men in­den vo­te­rin­gen bli­ver de al­le fi­re myr­det. Al­le spo­re­ne pe­ger i ret­ning af det hem­me­li­ge bro­der­skab Il­lu­mi­na­ti. Men Il­lu­mi­na­ti ek­si­ste­rer ik­ke la­en­ge­re – el­ler gør det? Sym­bo­l­eks­per­ten Ro­bert Lang­don og for­ske­ren Vit­to­ria Ve­tra hja­el­per med ef­ter­forsk­nin­gen. TV 2: 21.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.