Voi­ce Ju­ni­or

BT - - TV-GUIDE -

Så er ti­den kom­met til det før­ste li­ves­how. De ni kvart­fi­na­li­ster er helt klar til at ind­ta­ge sce­nen med de­res for­tolk­nin­ger af mu­sik fra sto­re stjer­ne som Ste­vie Won­der, Christina Agu­i­le­ra, Se­ba­sti­an og sven­ske La­leh. De tre co­a­ches har ik­ke me­re at skul­le ha­ve sagt, for nu be­stem­mer se­er­ne, hvem der skal vi­de­re til se­mi­fi­na­len. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.