Håndbold

BT - - TV-GUIDE -

BSV kom­mer på en sva­er op­ga­ve, når de i Cham­pions Le­ague ta­ger imod ty­ske Ki­el, der har René Toft Hansen og Nik­las Lan­din i trup­pen. Beg­ge hold har hen­tet 2 po­int i de­res før­ste to kam­pe, men ga­ester­ne har mødt sta­er­ke­re mod­stand end BSV. For Nik­las Lan­din bli­ver det en spe­ci­el op­le­vel­se, da han tid­li­ge­re har spil­let for net­op BSV. DR1: 16.35

Tre ge­ne­ra­tio­ner sam­les over en we­e­kend for at ta­ge af­sked med de­res hu­stru, mor, svi­ger­mor og mor­mor, der har ALS. Sø­stre­ne San­ne og Hei­di har sam­men med re­sten af fa­mi­li­en ac­cep­te­ret de­res sy­ge mors øn­ske om at dø, før syg­dom­men for­va­er­res, men som we­e­ken­den skri­der frem, bli­ver be­slut­nin­gen sva­e­re­re og sva­e­re­re at hånd­te­re. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.