Spor­løs

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

For 18 år si­den kom Chri­sti­an til ver­den på et ho­spi­tal i Bog­o­tá i Co­lom­bia. Iføl­ge adop­tions­pa­pi­rer­ne er han kun få uger gam­mel, da han kom­mer på bør­ne­hjem, og godt to må­ne­der da han bli­ver adop­te­ret til Dan­mark. Chri­sti­an er vok­set op i Aar­hus, og trods en ka­er­lig op­va­ekst har han la­en­ge haft et øn­ske om at fin­de sin bi­o­lo­gi­ske mor. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.