Ba­ge­dyst

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV-GUIDE -

Der er syv del­ta­ge­re til­ba­ge i kon­kur­ren­cen, og de skal dy­ste i den dril­ske in­gre­di­ens cho­ko­la­de. Cho­ko­la­de­tem­pe­re­rin­gen dril­ler, og det får én af del­ta­ger­ne til at tviv­le på re­sul­ta­tet. Den hem­me­li­ge ud­for­dring er den dan­ske klas­si­ker flø­de­bol­ler - men et twist vol­der del­ta­ger­ne sto­re pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.