In­tet Ri­is-hold på Wor­ld Tour i 2017

BT - - SPORTEN -

Vi kun­ne godt va­e­re star­tet til na­e­ste år, da der har va­e­ret fle­re mu­lig­he­der, men da he­le vo­res for­ret­nings­kon­cept er at løf­te en ra­ek­ke virk­som­he­der rundt om hol­det, er det vig­tigt, at det er den el­ler de helt rig­ti­ge part­ne­re, der kan va­ek­ke en­tu­si­as­me og mo­ti­ve­re vo­re fans og kun­der til re­sten af kon­cer­nen. Det match skal sid­de midt i ski­ven, og det har vi ik­ke fun­det end­nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.