1,85

BT - - SPORTEN -

Rung­sted har gjort rent bord med fi­re sej­re i fi­re kam­pe, og har spil­le­ma­es­sigt og­så va­e­ret det bed­ste hold i ra­ek­ken. Hol­dets ud­la­en­din­ge har le­ve­ret godt, og der­for er det sva­ert at se, at de ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter hér, end til­fa­el­det er. Aal­borg er godt nok den helt sto­re over­ra­skel­se i liga­en. Hol­det var tip­pet til en pla­ce­ring i den ned­re halv­del, men har ind­til vi­de­re ik­ke tabt - man står dog med for­nem­mel­sen af, at de har over­pra­este­ret og ik­ke haft mar­gi­na­ler­ne imod sig. De har oveni en lang bus­tur i be­ne­ne før kam­pen, så prøv et spil på 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.