UKIP

BT - - NYHEDER - Kil­de: BBC, The Gu­ar­di­an og Den Sto­re Dan­ske

Ste­ven Wool­fe og Mi­ke Hoo­k­em er beg­ge med­lem­mer af det bri­ti­ske EU-skep­ti­ske par­ti Ukip og sid­der i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet.

Fle­re en­gel­ske me­di­er be­ret­ter om, hvor­dan et ska­en­de­ri mel­lem de to end­te med at Mi­ke Hoo­k­em, der er for­sva­r­ord­fø­rer hos Ukip, slog Ste­ven Wool­fe, hvor­ef­ter Wool­fe kol­lap­se­de i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet.

Ste­ven Wool­fe er i spil som ny le­der af Ukip. Ukip står for UK In­de­pen­den­ce Par­ty, som er et bri­tisk na­tio­nal­kon­ser­va­tivt og eu­ro­skep­tisk po­li­tisk par­ti. Par­tiets pri­ma­e­re ma­er­kesag har va­e­ret at tra­ek­ke Stor­bri­tan­ni­en ud af EU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.