Chauf­før i ulyk­kes­bus vil­le op­dra­ge flygt­nin­gebørn

BT - - NYEDER -

En vold­som tra­fi­ku­lyk­ke i Him­mer­land tors­dag skyl­des an­gi­ve­ligt, at en bus­chauf­før ik­ke mag­te­de at sty­re si­ne pas­sa­ge­rer.

Han frag­te­de 38 flygt­nin­ged­ren­ge hjem fra sko­le, men de vil­le ik­ke sid­de stil­le. Der­for trå­d­te han på brem­sepe­da­len for at un­der­stre­ge, at de skul­le sid­de ned, forta­el­ler po­li­ti­kom­mis­sa­er Jørn Kre­sten Ni­el­sen fra Nord­jyl­lands Po­li­ti.

»Men det, han ik­ke er op­ma­er­k­som på, er, at der kø­rer en last­bil li­ge bag­ved,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­e­ren.

Fre­dag for­mid­dag var ti af de 38 dren­ge fort­sat ind­lagt på for­skel­li­ge jy­ske sy­ge­hu­se. Fle­re har bra­ek­ket ben og ar­me, mens an­dre har slå­et ho­ve­d­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.