Ves­teg­nens Po­li­ti op­ret­ter vi­si­ta­tions­zo­ner

BT - - NYEDER -

Den na­e­ste må­ned frem vil det va­e­re mu­ligt for be­tjen­te fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti at vi­si­te­re per­so­ner i na­er­me­re af­gra­en­se­de vi­si­ta­tions­zo­ner i Hvi­d­ov­re, Is­høj og Taa­strup. Det op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Zo­ner­ne ga­el­der fra 7. ok­to­ber klok­ken 15.00 til 6. novem­ber.

På det se­ne­ste har der va­e­ret fle­re sku­depi­so­der på den kø­ben­havn­ske Ves­tegn, og det har gjort, at po­li­ti­di­rek­tø­ren ved Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti har be­slut­tet at la­ve vi­si­ta­tions­zo­ner.

Zo­ner­ne gør det mu­ligt for be­tjen­te­ne at vi­si­te­re per­so­ner i om­rå­det uden at ha­ve et de­ci­de­ret mi­stan­ke­grund­lag.

Se­ne­st blev en 32-årig mand ramt af skud i Hvi­d­ov­re tors­dag af­ten. Han fik en sk­ud­la­esion i lå­ret og kom på ska­destu­en på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal.

Nat­ten til tors­dag blev der og­så af­fy­ret skud i Is­høj. Om­kring ti skud blev af­fy­ret, men in­gen blev ramt.

Po­li­ti­et kan ik­ke af­vi­se, at de se­ne­ste sky­de­ri­er kan va­e­re ban­de­re­la­te­ret, op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, der fort­sat ef­ter­for­sker sku­depi­so­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.