Rus­si­ske kamp­fly af­vist over finsk luftrum

BT - - NYEDER -

Rus­si­ske kamp­fly er to gan­ge flø­jet ind over finsk luftrum, op­ly­ste det fin­ske for­svars­mi­ni­ste­rie fre­dag.

Fly­kra­en­kel­ser­ne, der ske­te tors­dag, be­na­eg­tes af Rusland. Men Fin­land har ta­get bil­le­der af de rus­si­ske fly.

»Den før­ste kra­en­kel­se ind­traf om ef­ter­mid­da­gen, og et fly af sam­me ty­pe kra­en­ke­de luftrum­met igen tors­dag af­ten,« si­ger den kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­li­ge i det fin­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um Max Ar­hip­pai­nen.

Fin­ske kamp­fly blev sendt på vin­ger­ne for at af­vi­se de rus­si­ske fly.

USA’s vi­ce­for­svars­mi­ni­ster Ro­bert Work er på be­søg i Fin­land. Det har ud­løst spe­ku­la­tio­ner om, at Rusland har be­nyt­tet lejligheden til at spil­le med mus­k­ler­ne.

/ritzau/FNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.