Flot­te vi­ne fra det ve­st­li­ge USA

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Vi­ne, Vit­ners Blend, Ra­vens Wood, Ca­li­for­nia. 13,5 pct.

RØD­VIN FRA USA I USA frem­stil­les der vin i stort set al­le sta­ter, men langt de fle­ste vi­ne kom­mer fra solskin­s­sta­ten Ca­li­for­ni­en, som har et me­get stort ud­valg af rød­vin­s­ty­per – fra de sød­li­ge, mar­me­la­de­ag­ti­ge til de me­re ’køli­ge’ og ka­rak­ter­ful­de og fra de bil­li­ge til de me­get kost­ba­re. Ugens flot­te guld­me­dal­je­rød­vin fra Mor­gan Bay Cel­lars og to an­dre af de an­be­fa­le­de vi­ne er go­de re­pra­e­sen­tan­ter for zin­fan­del-dru­en - den mest an­vend­te drue i Ca­li­for­ni­en og af sam­me grund be­trag­tet som Ca­li­for­ni­ens sig­na­tur­d­rue. Zin­fan­del tri­ves godt med de man­ge solskin­sti­mer.

Kli­ma­et i USA er me­get va­ri­e­ret, og de se­ne­re år har man set flot­te vi­ne, frem­stil­let af stort set al­le kend­te dru­esor­ter.

Ugens sølvvin fra Was­hin­g­ton Sta­te, nord for Ca­li­for­ni­en, -er frem­stil­let af mer­lot-dru­en. Den nord­li­ge­re be­lig­gen­hed gør, at vi­ne­ne her­fra of­te er me­re køli­ge i sti­len. 2014 Zin­fan­del, Old Kommentar: Vel­eg­net til: Pris: For­hand­ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.