Bil­li­ge­re Mok­ka

BT - - BILER -

Opel har lan­ce­ret an­den ge­ne­ra­tion af Opel Mok­ka, som nu får til­nav­net X. De­sig­net er for­ny­et ude og in­de, og mo­tor­pro­gram­met er ud­vi­det, så Mok­ka X nu kan le­ve­res med en 152 hk mo­tor som den kraf­tig­ste, og det bli­ver og­så mu­ligt at få bå­de fi­re­hjul­stra­ek og au­to­mat­gear med den nye 1,4T på 152 hk. Opel op­ly­ser i øv­rigt, at pri­sen for den nye Mok­ka X fal­der 5.000-15.000 kr. i for­hold til den gam­le ver­sion af bi­len, og at den sam­ti­dig får me­re stan­dar­dud­styr. Pri­sen for Mok­ka X vil for­ment­lig va­e­re fra ca. 215.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.