Ri­han­nas vil­de for­vand­ling

BT - - TV/ RADIO -

KAMAELEONEN Det er in­gen hem­me­lig­hed, at me­ga­stjer­nen Ri­han­na er lidt af en ka­ma­e­leon, når det kom­mer til fri­su­rer. Ef­ter­hån­den bur­de hun der­for ik­ke kun­ne over­ra­ske med fle­re nye hår-til­tag, men man­dag tog hun al­li­ge­vel fu­sen på en lang ra­ek­ke af si­ne fans. Det har va­e­ret blondt, rødt og mørkt. Vi har set hen­de med krøl­ler og ej for slet ik­ke at ta­le om la­eng­der­ne.

Sang­fug­len Ri­han­na har va­e­ret vidt om­kring i hårjung­len, si­den hun for al­vor ind­led­te sin mu­sik­kar­ri­e­re i 2005. Men san­ge­r­in­dens sid­ste nye fri­su­re er al­li­ge­vel no­get helt nyt.

I et op­slag på In­s­ta­gram lag­de hun man­dag et bil­le­de ud med tek­sten ’Buf­fa­lo Sol­di­er’. Hen­vis­nin­gen til det gam­le Bob Mar­ley-num­mer gav rig­tig god me­ning, for Ri­han­na har nem­lig få­et sig nog­le ge­val­di­ge dre­ad­lo­cks, der når helt ned til bag­de­len.

Reg­gae­kon­gen Bob Mar­ley hav­de nem­lig og­så dre­ad­lo­cks, om­end hans fri­su­re nok var me­re per­ma­nent end Ri­han­nas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.