Sik­ke en tra­e­stam­me!

BT - - POLEN - DANMARK -

Fran­ciszek Sm­u­da var i 2007 tra­e­ner for Lech Poz­nan, og han fik en an­be­fa­ling af sin scout, An­drzej Czyż­niewski, om, at der rend­te en ta­lent­fuld an­gri­ber rundt i 3. di­vi­sion ved navn Ro­bert Lewan­dowski. Sm­u­da tog der­for tu­ren fra Poz­nan til ud­kan­ten af Warszawa – en kø­re­tur på cir­ka tre ti­mer – men han for­lod kam­pen ef­ter blot 15 mi­nut­ter. »Du skyl­der mig ben­zin­pen­ge,« råb­te han til sin scout. »Al­drig i mit liv har jeg set så dødt et styk­ke trae,« var hans vur­de­ring af Lewan­dowski.

Hel­dig­vis end­te Lech al­li­ge­vel med at hen­te Lewan­dowski. Sm­u­da blev pud­sigt nok se­ne­re hen land­stra­e­ner og gen­for­e­net med Lewan­dowski ef­ter ti­den i Poz­nan. Selv har han af­vist scou­tens be­ret­ning som ’no­get va­er­re slud­der’. Man for­står godt hvor­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.