Drop­pet af fa­vo­rit­klub­ben – to gan­ge

BT - - POLEN - DANMARK -

Kort ef­ter han kom til­ba­ge ef­ter den kar­ri­e­re­tru­en­de ska­de, drop­pe­de Le­gia Warszawa ham. De tro­e­de ik­ke la­en­ge­re på ham, og net­op den af­vis­ning er no­get, Ro­bert Lewan­dowski al­drig helt er kom­met sig over. Le­gia fik mu­lig­he­den for at få ham igen, da Lewan­dowski hav­de spil­let sig op igen­nem de pol­ske ra­ek­ker som top­sco­rer. Igen sag­de klub­ben nej tak og sat­se­de på den span­ske an­gri­ber, Mi­kel Ar­ru­a­bar­re­na, i ste­det. Han score­de in­gen mål i si­ne blot seks kam­pe for klub­ben. Lewan­dowski? Han skif­te­de til Le­gi­as ri­va­ler Lech Poz­nan, blev top­sco­rer, solgt til Dort­mund, og så ken­der I re­sten.

»Det var ik­ke det, at de af­vi­ste mig. Det var må­den, de gjor­de det på. Det var me­get lidt pro­fes­sio­nelt,« har Lewan­dowski ud­talt i fle­re in­ter­view – blandt an­det til polsk tv – om­kring for­hol­det til Le­gia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.