Hand­let for in­gen pen­ge

BT - - POLEN - DANMARK -

Det er over­ra­sken­de få pen­ge, der har skif­tet ha­en­der, når Lewan­dowski har få­et ny ar­bejds­gi­ver. Le­gia kan nok og­så godt ae­r­gre sig over, at de kun fik 10.000 kro­ner for ham, da han tog vi­de­re fra de­res an­det­hold og i ste­det tør­ne­de ud for Zni­cz Pruszków i den pol­ske 3. di­vi­sion. Pruszków tjen­te til gen­ga­eld tre mil­li­o­ner kro­ner på ham, da Lech Poz­nan hen­te­de ham til klub­ben i 2008. Lech ind­kas­se­re­de så i om­eg­nen af 35 mil­li­o­ner kro­ner, da Dort­mund hen­te­de an­gri­be­ren til Tys­kland i 2010. Og Bay­ern Mün­chen be­tal­te in­gen­ting i trans­fer­sum, da po­lak­ken lod sin kon­trakt lø­be ud med Dort­mund, in­den han skif­te­de til ri­va­ler­ne i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.