Ro­bert med vil­je

BT - - POLEN - DANMARK -

Lewan­dowski er et af de la­en­ge­re ef­ter­nav­ne at kom­me igen­nem, og der­for var det med fuldt over­la­eg, at an­gri­be­rens fora­el­dre valg­te et kort og li­ge til for­navn uden pol­ske dik­ke­d­a­rer. For­nav­net Ro­bert skul­le sikre, at han ik­ke blev alt for sva­er at ud­ta­le. Må­ske vidste de al­le­re­de den­gang, at han vil­le kom­me på al­les la­e­ber. Lewan­dowski blev som barn kaldt ’Bo­bek’ af sin fod­bold­tra­e­ner, der fandt på det som et ord­spil for det en­gel­ske ka­e­le­navn af Ro­bert – Bob. Løst over­sat be­ty­der det ’Lil­le Ro­bert’, og han fik nav­net, for­di han var så spin­kel i si­ne un­ge da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.