Ta­et på at bli­ve fod­bol­din­va­lid

BT - - POLEN - DANMARK -

Da han spil­le­de for Le­gia Warszawas an­det­hold i 2005, på­drog han sig en me­get al­vor­lig ska­de, der tru­e­de med at stop­pe kar­ri­e­ren, før den over­ho­ve­det var kom­met i gang. I sin blot an­den kamp for an­det­hol­det bra­ek­ke­de han en knog­le i hof­ten. Det er den stør­ste og hidtil mest al­vor­lig ska­de i Lewan­dowskis kar­ri­e­re.

»En af la­e­ger­ne sag­de til mig, at jeg al­drig vil­le kom­me til­ba­ge til min tid­li­ge­re form,« har Lewan­dowski for­talt til blandt an­det me­di­et TVP om ska­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.