’JEG VED, JEG KAN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

det, og det er jo ik­ke no­get, man kan se på mig. Men jeg la­e­rer he­le ti­den og bli­ver bed­re til at respek­te­re de sig­na­ler, som min krop gi­ver mig.«

Li­ge nu ny­der den dan­ske su­per­kvin­de ba­re, at hun er til­ba­ge blandt ver­dens ab­so­lut bed­ste tri­at­le­ter, selv­om ud­sig­ter­ne til ba­re at få et nor­malt liv var kulsor­te for tre år si­den.

»Det er sinds­sygt dej­ligt at va­e­re nå­et her til og va­e­re i stand til at kon­kur­re­re på det her plan. Når jeg mø­der mod­gang, kan jeg bru­ge ulyk­ken men­talt. Jeg ved, at jeg er i stand til ka­em­pe vi­de­re.«

Hen­des for­vent­nin­ger til da­gens kon­kur­ren­ce er sva­e­re at de­fi­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.