Kort om Hawaii Iron­man og dan­sker­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hun na­ev­ner schweize­ren Da­ni­ela Ryf og au­stral­ske Mi­rin­da Car­frae som to af de sta­er­ke­ste kon­kur­ren­ter, men det er på for­hånd umu­ligt at si­ge, hvor­dan da­gen vil ud­fol­de sig. DAN­SKE PROF-AT­LE­TER TIL START I HAWAII IRON­MAN 2016: DAN­SKE­RE I TOP-10 I HAWAII IRON­MAN: Ma­end: Kvin­der: HAWAII IRON­MAN 2016

»Al­le kom­mer godt for­be­redt til Hawaii, og nog­le af dem kom­mer må­ske til at pres­se sig selv lidt me­re, end godt er. Li­ge nu vil jeg va­e­re glad for en plads i top 10, men det kom­mer helt an på, hvor­dan jeg selv gør det. Hvis jeg bli­ver num­mer 15 og sam­ti­dig har pra­este­ret op­ti­malt, vil jeg va­e­re stolt og til­freds, mens hvis jeg bli­ver num­mer fem og ved, at jeg kun­ne ha­ve gjort det bed­re, vil jeg nok ae­r­gre mig al­li­ge­vel.«

Jens Pe­ter­sen-Bach, 31 år, Ca­mil­la Pe­der­sen, 33 år, Mi­chel­le Vester­by, 33 år, Ti­ne Holst, 36 år Thor­b­jørn Sind­bal­le, nr. 3 - 8.21.30 (2007), nr. 6 - 8.58.45 (2004) Rasmus Hen­ning, nr. 5 - 8.28.17 (2009) Pe­ter Sand­vang, nr. 10 - 8.39.20 (1999) Mi­chel­le Vester­by, nr. 4 - 9.18.50 (2015), nr. 8 - 9.11.13 (2013) Ca­mil­la Pe­der­sen, nr. 8 - 9.25.41 (2015) Lis­beth Kri­sten­sen, nr. 7 - 10.08.55 (2004) Sus­an­ne Ni­el­sen, nr. 4 - 9.29.23 (1999), nr. 7 - 9.53.38 (2000), nr. 9 - 9.57.51 (1998)

be­gyn­der kl. 6.25 lo­kal tid, kl. 18.25 dansk tid, for ma­en­de­ne. Kvin­der­ne bli­ver sendt af sted fem mi­nut­ter se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.