Tysk land­stra­e­ner åb­ner for af­sked

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jo­a­chim Löw kan va­e­re i gang med sin sid­ste kva­li­fi­ka­tion som land­stra­e­ner for Tys­kland. Han over­ve­jer at stop­pe, når hans kon­trakt ud­lø­ber i 2018, af­slø­re­de han i går.

»Uden for lan­dets gra­en­ser kun­ne det in­ter­es­se­re mig at bli­ve klub­tra­e­ner, når ti­den kom­mer,« sag­de Jo­a­chim Löw iføl­ge AFP før VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Tjek­ki­et.

Det Ty­ske Fod­bold­for­bund har al­le­re­de sagt, at man øn­sker at for­la­en­ge med Löw, der før­te Tys­kland til VM-guld i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.