An­gri­ber sendt hjem ef­ter ba­ta­l­je

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den ita­li­en­ske fod­bold­spil­ler Gra­zi­a­no Pel­lè er ble­vet smidt ud af lands­hold­strup­pen til VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen i mor­gen i Ma­kedo­ni­en af land­stra­e­ner Gi­am­pi­ero Ven­tu­ra.

År­sa­gen er, at land­stra­e­ne­ren fik en kold skul­der, da han tors­dag af­ten rak­te hån­den frem mod an­gri­be­ren, ef­ter at Ven­tu­ra hav­de ta­get ham ud en ti­me in­de i 1-1-kam­pen mod Spa­ni­en i Tor­i­no.

Pel­le har al­le­re­de va­e­ret ude at und­skyl­de på sin In­s­ta­gram-pro­fil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.