Dan­sker­ne tror på po­int i Warszawa

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det dan­ske lands­hold skal i af­ten ud i den på pa­pi­ret sva­e­re­ste kamp på vej­en mod VM i Rusland, når de pol­ske EM-kvart­fi­na­li­ster ta­ger imod Dan­mark i Warszawa.

Men skal man tro Od­dset­spil­ler­ne, kom­mer Åge Ha­rei­des trop­per hjem fra kam­pen med po­int. He­le 55 pro­cent af ind­sat­ser­ne er fal­det på dansk sejr, mens blot 35 pro­cent tror på sejr til Polen.

»Der er sket en opblom­string med det dan­ske lands­hold, ef­ter Åge Ha­rei­de har over­ta­get di­ri­gents­tok­ken. Der er en po­si­tiv hy­pe om­kring lands­hol­det, og så ska­der det hel­ler ik­ke, at vo­res lands­holds­an­gri­be­re vir­ke­lig har få­et gang i målscor­in­gen i de eu­ro­pa­ei­ske top­liga­er med Ni­co­lai Jør­gen­sen som det kla­re­ste ek­sem­pel. Der­for op­le­ver vi li­ge nu en pa­tri­o­tisk stem­ning om­kring lands­hol­det,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.