2 , 00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som kam­pen mod ty­sker­ne ty­de­ligt vi­ste, er nord­ma­en­de­ne me­get langt fra for­dums styr­ke, og der­for vir­ker det ik­ke helt åben­lyst, at de skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter her. Fod­bol­den i Aser­ba­jds­jan er i frem­gang, hvil­ket un­der­stre­ges af, at man har he­le to hold med i grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague, og nor­malt er man gan­ske sta­erk på eget gra­es. De to hold spil­le­de og­så mod hin­an­den i den se­ne­ste kva­li­fi­ka­tion – her vandt Nor­ge godt nok med 1-0 i Baku, men det var ef­ter en helt li­ge kamp, som li­ge så godt kun­ne va­e­re tip­pet den an­den vej. Spil 1X.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.