2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

San Ma­ri­no er på in­gen må­de et stort hold, men al­li­ge­vel skal der va­e­re va­er­di i mak­si­malt tre scor­in­ger i den­ne kamp. Nor­dir­land er elen­dig til selv at ska­be kam­pe­ne, og i den se­ne­ste kva­li­fi­ka­tion slog man for ek­sem­pel Fa­e­rø­er­ne med 2-0 uden at im­po­ne­re. Bri­ter­ne er selv­føl­ge­lig sta­dig klart bed­re end San Ma­ri­no, men ga­ester­ne vi­ste fak­tisk no­gen­lun­de tak­ter i den før­ste kamp i kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor det kun blev til et kne­bent ne­der­lag til Aser­bad­jsjan. Der er selv­føl­ge­lig en fa­re for, at San Ma­ri­no fal­der helt sam­men, men til od­dset spil­les mak­si­malt tre mål.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.