1 ,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør lig­ge et fint spil på ga­ester­ne i den­ne kamp. Vej­gaard har godt nok på pa­pi­ret im­po­ne­ret med po­int imod Bra­brand og Thi­sted, men på grund af den spe­ci­el­le tur­ne­rings­form i 2. di­vi­sion vidste de to top­hold godt, at kam­pen mod Vej­gaard kun var en tra­e­nings­kamp og spil­le­de der­for slet ik­ke op til ni­veau. For Jam­mer­bugt er den­ne kamp helt af­gø­ren­de for, om man kom­mer med i op­ryk­nings­spil­let el­ler ej, og ef­ter en dår­lig pe­ri­o­de har Jam­mer­bugt fun­det stor­for­men med sej­re over Aar­hus Fremad og Thi­sted. Der­for spil­les her på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.