Tav­se og ta­len­de ma­end

BT - - WEEKEND -

Jeg er vok­set op med en far, hvis stan­dards­var er: ’Mjaa’. Uni­ver­salsva­ret be­sva­rer stort set al­le spørgs­mål li­ge fra: ’Hvor­dan har du det?’ over: ’Vil du ha­ve kaf­fe?’ til me­re ek­si­sten­ti­el­le spørgs­mål som: ’Tror du på Gud?’. Pres­ser man på med det ube­høv­le­de op­føl­gen­de spørgs­mål: ’Be­ty­der det ja el­ler nej?’ Kan han svin­ge sig op til ud­dyb­nin­gen ’Nja...’ Med an­dre ord – min far er den tav­se ty­pe. Nog­le (Laes: han) vil me­ne, at det kom­mer af – en stor del af sin vok­sen­tid – at ha­ve va­e­ret om­gi­vet af tre me­re ta­len­de kvin­der. Nu kun­ne man tro, at det da­ek­ker over, at han ik­ke har hold­nin­ger. At han er li­geg­lad. In­tet kun­ne va­e­re me­re for­kert. Min far er en mand med me­get be­stem­te me­nin­ger. Han gi­der ba­re ik­ke dis­ku­te­re dem. I den­ne uge hyl­der vi ma­en­de­ne – de tav­se og de ta­len­de. Fi­re ma­end la­der os få et sja­el­dent kig ind i de­res ho­ve­d­er og sa­et­ter ord på tan­ker om sex, død og syg­dom. Mens An­ders W. Bert­hel­sen, Tro­els Ly­by og Ni­co­laj Ko­per­ni­kus forta­el­ler om en til­fa­el­dig dag at våg­ne og op­da­ge, at man er ble­vet be­gej­stret for sport­s­vog­ne, golf og lycra­tøj (i kom­bi­na­tion med cy­kelk­lem­mer) – kort sagt at va­e­re mand i pa­ni­kal­de­ren. Laes med og for­stå, hvor­for vi er så pjat­te­de med dem – ma­en­de­ne. Selv­om de ik­ke gi­der ta­le med os...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.