UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: Kra­e­ver: Pris:

Any.do iOS 8.0 el­ler ny­e­re Gra­tis, men fin­des og­så i pre­mi­um ver­sion Ny­der du at ha­ve alt plan­lagt? Så kan den­ne app klart an­be­fa­les. Uan­set om det er bad­min­ton­tra­e­nin­gen hver man­dag, ef­ter­års­fe­ri­en el­ler din tand­la­e­ge­tid, der skal styr på. Opret dig som bru­ger i ap­pen el­ler log ind med din Goog­le- el­ler Fa­ce­book-kon­to, og Any.do la­der dig plan­la­eg­ge alt i lø­bet af da­gen, ugen el­ler året. Any.do er en nem og over­sku­e­lig app, som kan bru­ges af al­le. Der er mu­lig­hed for at de­le di­ne ’op­ga­ver’, dog kun med én per­son, hvis du bru­ger den gra­tis ver­sion. Kø­ber du der­i­mod pre­mi­um ad­gang, kan du de­le så me­get, du vil med så man­ge an­dre, som du vil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.