Wafande

BT - - TEMA - Navn: Født: Fora­el­dre: De­but: Se­ne­ste al­bum: Ak­tu­el:

• W’afan­de Jo­li­vel Za­horo. • På Chri­sti­a­nia den 21. ja­nu­ar 1983. • Mor dansk/fransk. Far tan­za­nisk

congo­le­sisk-ma­lawisk-om­ansk. • I 2011 med san­gen ’Gi’ mig et smil’. • ’Nyt land’ fra 2014. • Som co­ach i TV2s ’Voi­ce Ju­ni­or’

– pre­mi­e­re i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.