Hvad er en or­gas­me

BT - - DIG OG MIG -

Or­gas­men er of­te en kul­mi­na­tion af lyst­fø­lel­se. Fy­si­o­lo­gisk er lyst­fø­lel­sen og or­gas­men en ka­e­de af re­flek­ser i san­se- og ner­ve-or­ga­ner­ne. Or­gas­men er sam­men­tra­ek­nin­ger og re­flek­ser, der of­te op­nås ef­ter ta­en­ding og sti­mu­la­tion. Nog­le gan­ge end­da uden fy­sisk sti­mu­la­tion, da man kan få or­gas­me i søv­ne. Det kan i øv­rigt og­så ske for kvin­der, der i vå­gen til­stand al­drig har op­le­vet en or­gas­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.