Trump vil­le i seng med Nan­cy

BT - - NYHEDER -

Den kvin­de, som Do­nald Trump i den om­strid­te vi­deo fra 2005 om­ta­ler i nedsa­et­ten­de og se­xi­sti­ske ven­din­ger, er iden­ti­fi­ce­ret som repor­te­ren Nan­cy O’Dell.

»Jeg prø­ve­de på at kom­me i seng med hen­de. Det in­drøm­mer jeg. Hun var gift. For ny­lig så jeg hen­de så med sto­re kun­sti­ge bryster, hun har aen­dret ud­se­en­de,« si­ger Do­nald Trump blandt an­det om en kvin­de, kan om­ta­ler som Nan­cy.

Det ame­ri­kan­ske tv-pro­gram Ac­cess Hol­lywood har iden­ti­fi­ce­ret kvin­den som den ame­ri­kan­ske tv-ken­dis og slad­derjour­na­list Nan­cy O’Dell.

På tids­punk­tet, hvor vi­deo­en blev op­ta­get, var Do­nald Trump selv gift.

»Jeg prø­ve­de, men hun var gift. Jeg prø­ve­de vir­ke­lig, men det lyk­ke­des ik­ke,« si­ger han i vi­deo­en, hvor han for­kla­rer, at han tog hen­de med ud at shop­pe i et for­søg på at kom­me i buk­ser­ne på hen­de.

Trumps for­søg på at for­fø­re Nan­cy O’Dell, og den for­mode­de af­vis­ning, sa­et­tes nu i sam­men­ha­eng med, at han se­ne­re for­søg­te at få hen­de fy­ret som va­ert for Miss USA-kon­kur­ren­cen i 2007, som den re­pu­bli­kan­ske rig­mand eje­de på da­va­e­ren­de tids­punkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.