N fa­el­de Trump

BT - - NYHEDER -

55 50 45 40 35 30 Gen­nem­snit af me­nings­må­lin­ger Sep. 2015 Jan. 2016 Maj 2016 Sep. 2016 EM­NE La­ek­ke­de e-mail af­slø­rer, at de­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton tjen­te godt på at hol­de ta­ler på Wall Stre­et. Det er WikiLe­aks, der har la­ek­ket tu­sind­vis af e-mail med udsnit af ta­ler, som Hil­lary Cl­in­ton har holdt for fi­nanskred­se på Wall Stre­et, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reuters.

E-mai­le­ne hand­ler iføl­ge tv-sta­tio­nen ABC om ta­ler, som Cl­in­ton har holdt i åre­ne for­ud for den igang­va­e­ren­de pra­esi­dent­kampag­ne. Iføl­ge op­lys­nin­ger­ne har hun få­et 26,1 mil­li­o­ner dol­lar, hvad der sva­rer til 172 mil­li­o­ner kro­ner, for ta­ler­ne. Un­der valg­kam­pen er Hil­lary Cl­in­ton ble­vet be­skyldt for at stå ka­pi­tal­in­ter­es­ser­ne på Wall Stre­et na­er.

Blandt de la­ek­ke­de mail skal der og­så va­e­re et Gold­man Sa­chs-sponso­re­ret ar­ran­ge­ment, hun delt­og i til­ba­ge i ok­to­ber 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.