To ma­end kni­vover­fal­det på Rå­d­hu­p­lad­sen

BT - - DEBAT -

To ma­end er i kri­tisk til­stand ef­ter et kniv­stik­ke­ri på Rå­d­hus­plad­sen ved fem-ti­den lør­dag mor­gen. Det op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti. Den for­mode­de ger­nings­mand er an­holdt sam­men med en an­den per­son.

»En af vo­res pa­trul­jer var ved Rå­d­hus­plad­sen og så fak­tisk kniv­stik­ke­ri­et,« si­ger vagt­chef Hen­rik Brix fra Kø­ben­havns Po­li­ti. To per­so­ner blev an­holdt »stort set på ste­det«, forta­el­ler han. Nu skal po­li­ti­et så fin­de ud af, hvem af de to der før­te kni­ven.

Det ene of­fer er ble­vet stuk­ket i ma­ven, mens den an­den er ramt i ryg­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.